Årsaken er den alvorlige smittesituasjonen i Bodø, og de innstramminger i regler for sosial kontakt som ligger i lokal forskrift og klare anbefalinger om å redusere sosiale kontakter fra FHI.

- Det er viktig å ivareta beboernes og pasientenes behov for besøk, og vi vil tilrettelegge for dette i stor grad. Men på grunn av smittesituasjonen i Bodø så har vi behov for å regulere besøk, sier Arne Myrland, kommunaldirektør i helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune. 

 - Samtidig ønsker vi å presisere anbefalinger knyttet til besøk i boliger og bofellesskap. Selv om dette er beboernes private hjem, ønsker Bodø kommune å begrense risiko for smitteutbrudd, gjennom anbefalingene, sier Arne Myrland.

De nye reglene og anbefalingene vil gjelde fra og med torsdag 18. mars 2021.

  • Besøksreglene for sykehjem finner du her
  • Anbefalingene for besøk i boliger og bofellesskap finner du her