Engasjerte medarbeidere ved Tildelingskontoret har nå gjennomført et arbeid for å utforme en digital løsning for dialog og kommunikasjon med innbyggere. 

Denne løsningen skal sørge for sikker og god dialog samt informasjon til våre innbyggere. 

Når løsningen er på plass og klar til bruk vil det komme mer og tydelig informasjon om dette på kommunens nettsider.