- Jeg er glad for det gode samarbeidet vi har hatt med Avinor gjennom hele prosessen. Vi er nå glade for å ta et nytt steg sammen. Dette er viktig for framdriften av Ny by, ny flyplass-prosjektet, sier ordfører Ida Pinnerød som signerte avtalen for Bodø kommune.

Konsernsjef Abraham Foss signerte avtalen for Avinor.

Dette skjedde under en digital pressekonferanse der media var invitert med via Teams.