- Dette er en viktig jobb for å ivareta den grafiske profilen til Bodø kommune, og jeg har stor tro på at Riktig Spor kommer til å gjøre en god jobb for kommunen, sier kommunikasjonssjef Tord Berthinussen. 

Riktig Spor skal på timebasis og ved behov produsere informasjonsmateriale for Bodø kommunes mange avdelinger.

- Dette kan være alt fra oppdatering av eksisterende informasjonsmateriale og til produksjon av nytt; som for eksempel brosjyrer og roll-ups, men også på digitale flater, sier Berthinussen.

Grafisk profil
Han påpeker også at flere av Bodø kommunes underavdelinger har egne avtaler innen grafisk design.

- Disse avtalene vil fortsette som tidligere, sier Tord Berthinussen.

Bodø kommune har for en tid tilbake siden fått en ny grafisk profil – og Riktig Spor skal forholde seg til denne grafiske profilen.

Konkurranse
Det var fire designbyrårer som leverte tilbud i konkurransen som var utlyst av Bodø kommune.

De fire var By North, Spiren Design, Byraa og Riktig Spor – og det var altså sistnevnte som nådde helt opp.

Tydelig avsender
Rammeavtalen er på inntil 1,3 millioner kroner, og har en varighet på maksimalt fire år.

- Dette er en stor og viktig kontrakt for oss, og det er artig å få lov til å jobbe med Bodø kommune, sier Brita Bjørnbakk, daglig leder Riktig Spor.

Den største forskjellen vil nok være for kommunens ansatte som fra og med nå vil henvende seg til Riktig Spor for produksjon av for eksempel annonser.

- Men for folk flest så vil det ikke være noen forskjell, sier Bjørnbakk og påpeker at de vil jobbe ut fra den eksisterende grafiske profilen til Bodø kommune.

- Den grafiske profilen er et godt fundament. Vi ønsker å være med på å spisse budskapet fra Bodø kommune som en tydelig avsender, og vi gleder oss til samarbeidet i tiden som kommer, sier Brita Bjørnbakk.