Bodø kommune starter i dag heving og destruering av en gammel utslippsledning på Valen.

Ledningen ble opprinnelig etablert for avløp før renseanlegget på Kvalvikodden kom på plass.

Ledningen er 650 meter lang og har lagt i sjøen ved Valen siden 1994. 

Ledningen vil bli hevet fra havbunnen og slept inn til Kvalvikodden ved renseanlegget.

Planen videre er at ledningen bli kappet og kvernet opp for gjenbruk, i denne prosessen er vi i dialog med et selskap gjennom Iris.

Produksjonsleder Per Ivar Svendsen hos teknisk avdeling i Bodø kommune sier at gjenbruk er en viktig forutsetning når kommunen nå hever ledningen.