Har dere lyst til å starte en hyggelig nabolagshage på borettslagets fellesarealer? Vil dere dyrke mat i skolen, barnehagen eller på eldrehjemmet? Skape en inkluderende arena for flyktninger eller studenter? Har du en innovativ idé for fremtidens bærekraftige matproduksjon? Eller kanskje du har en åkerlapp du ønsker å gjøre om til parsellhage

Urbant landbruk er en del av Bodø kommunes satsing på lokalmat og matsikkerhet, folkehelse, inkludering og medvirkning, klima og miljø, entreprenørskap og en bærekraftig byutvikling. I 2022 er det opprettet en ny tilskuddsordning for å styrke kunnskapsutviklingen og oppmuntre til mer urbant landbruk!

Det kan gis støtte til for eksempel opparbeidelse av spiselige felleshager, takhager, skolehager, oppføring av dyrkekasser, drivhus, hønsehus og bikuber. Det legges særlig vekt på aktiviteter som bidrar til å inkludere mange og skape sosiale arenaer.

Alle med et organisasjonsnummer kan søke, så lenge prosjektet gjennomføres i Bodø.

 

Urbant landbruk kan bidra til:

  • sosiale møteplasser og at naboer blir kjent med hverandre
  • inkludering av flyktninger og innvandrere
  • at barn (og voksne) lærer hvor maten kommer fra
  • sommerjobb for ungdom
  • egendyrka og ureist mat
  • gode leveområder for ville, pollinerende insekter
  • livsglede og trivsel
  • vakre og grønne oaser i bymiljøet
  • nye løsninger for hvordan vi produserer mat

 

For mer informasjon om hvordan du søker, klikk her.

Søknadsfrist er 1.mai 2022