Bodø kommune sammen med Statsforvalteren i Nordland inviterer til webinar om Urbant landbruk i forbindelse med prosjektet «Dyrka lokalt».

Webinaret er rettet mot Nordnorske gårdbrukere.

På programmet har vi med oss to inspirerende gårdbrukere som deler sin erfaring med tilleggsnæring på gård.

Du vil også få tips til finansieringsmuligheter, samt informasjon om en studietur som skal arrangeres i høst for gårdbrukere og kommuner i Nordland.