Hydrogen kan spille en nøkkelrolle for en ren, trygg og rimelig energiframtid i Norge. Dette er utgangspunktet når Bodø kommune og Nordland fylkeskommune den 30. august samler lokale næringslivsaktører og beslutningstakere, samt de fremste ekspertene på hydrogen.

- Hydrogen vil spille en sentral rolle i fremtidens energisystem, og vi har forutsetninger som kan gjøre Bodø til en foregangsby. For å forstå mer av mulighetene dette innebærer, så inviterer vi fageksperter, næringsliv og beslutningstakere, samt resten av befolkningen til det som vil bli en hydrogenfest for hele byen, sier prosjektleder Kyrre Didriksen.

Smartby-satsing
Bodø kommune sin satsning som smartby har helt siden Ny by, ny flyplass-prosjektets spede oppstart høstet stor internasjonal oppmerksomhet. Denne gangen er det Toyota som har staket ut Bodø på kartet sitt.

- I Bodø har vi enorme muligheter når flyplassen flyttes og en helt ny bydel skal bygges fra grunnen av. Utviklingen skal baseres på en smartby-satsing som setter innbyggeren i fokus, og som tar i bruk ny teknologi for å løse fremtidens klima og miljøutfordringer, sier prosjektleder for Smart Bodø, Marianne Bahr Simonsen.

Som en del av satsningen Bodø- smart og grønn inviteres alle næringer og innbyggere til et felles kompetanseløft om hydrogen.

To dager
Arrangementet vil gå over to dager og er gratis for alle.

Det hele åpnes på nettverksarenaen «Innsikt», som til vanlig løfter ulike tema med betydning for regionen fredag 30.august.

- Vi starter dagen med en enkel innføring om hva hydrogen er og hvilke muligheter som ligger i det for Bodø. Det er sikkert mange som lurer på hvor trygt det er i forhold til eksplosjonsfare og andre myter som har sirkulert. Men det er helt utrolig å høre om alle mulighetene som finnes bare her i regionen. Alt i fra produksjon til anvendelse i havbruksnæringen, whiskey-destilleri eller transport. Jeg tror denne innsikten vil åpne øynene til mange, sier prosjektutvikler i Bodø ByLab, Silje Munkvold.

 

Besøk båten «Energy Observer»
Lørdag 31. august inviteres befolkningen til å lære om morgendagens energiløsninger og blant et besøk ombord på framtidsbåten «Energy Observer».

Fartøyet, som vil skille seg ut i havnen på mange måter, er drevet av elektrisk fremdrift takket være en kombinasjon av fornybare energikilder og et hydrogenproduksjonssystem ombord. Solcellepaneler dekker det meste av den 100 fot lange farkosten, og i tillegg til hydrogen bidrar vindturbiner og dragekraft til miljøvennlig fremdrift. Prosjektet, som er støttet av Toyota, reiser verden rundt for å viser frem mulighetene som ligger i fremtidens rene energikilder.

- Toyota har i lang tid vært en pioner på lavutslippsteknologi og startet en grønn revolusjon i bilindustrien da vi lanserte den første hybridbilen for 30 år siden. Vi forsker på, utvikler og investerer i hele spekteret av miljøteknologi. Vi gjør store fremskritt og ser at ingen enkelt teknologi kan løse alle utfordringene alene. Fremtidens store gjennombrudd vil komme fordi vi satser bredt på alle tilgjengelige teknologier, og hydrogen vil spille en viktig rolle. Dette vil bidra til lavere utslipp, men også et potensiale for arbeidsplasser og investeringer i Nordland, sier informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge.

Flere aktiviteter
I tillegg til visning om bord på «Energy Observer», inviteres det til en rekke arrangementer i Litteratursalen, i Bylab og i Havnen under den åpne familiedagen lørdag 31. august.

- Vi håper å engasjere og inspirere store og små til å se hvilke enorme muligheter som finnes i å satse på fornybare energikilder, samt hvilken rolle dette vil ha for Bodøs byutvikling og arbeidsplasser i fremtiden, sier Silje Munkvold.