Sammen med de fagmedisinske miljøene og spesialisthelsetjenesten har Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over hvilke sykdommer personer som anbefales en 3.dose har og hvilke medisiner de bruker.

– Denne oversikten over sykdommer og medisiner skal bidra til å raskt gi befolkningen informasjon om de er blant dem som anbefales å ta en 3. dose med koronavaksine, sier Sara Viksmoen Watle, overlege ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding fra FHI tirsdag.

I Bodø kommune tilbys nå en dose 3 på drop-in følgende dager:

UKE 37:

Åpningstider for drop-in-vaksinering:

 • Onsdag 15. september, klokken 09:00-14:30

UKE 38:

Åpningstider for drop-in-vaksinering:

 • Tirsdag 21. september, klokken 09:00- 14.30
 • Onsdag 22. september, klokken 09:00-14:30
 • Torsdag 23. september, klokken 09:00-14:30

Dokumentasjon
For å få 3. dose må det dokumenteres at en person tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar.

Spesialisthelsetjenesten er hovedansvarlig for dette, og pasientene vil identifiseres der og de vil motta et brev fra sykehuset som de kan ta med seg til kommunen når de skal bestille eller møte opp til vaksinasjon.

Men siden dette kan ta noe tid har spesialisthelsetjenesten i tillegg kommet frem til følgende alternative måter å dokumentere at de tilhører en pasientgruppe som kan motta en tredje dose:

Oversikt over hvem som anbefales vaksinasjon

Gruppe 1

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene nedenfor kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
    
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
   
  • Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
    
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.
   
  • Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

 

Oversikt over  medisiner

Spesialisthelsetjenesten har utarbeidet en liste over medisiner med betydelig immundempende virkning som gjør at brukerne anbefales 3. dose med koronavaksine: 

Her er en oversikt over medikamentell behandling av immunmedierte lidelser der det anbefales 3.dose med vaksine mot covid-19 (Norsk revmatologisk forening):

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/aktuelle-saker/2021/oversikt-over-medikamentell-behandling-av-immunmedierte-lidelser-der-vi-anbefaler-3.dose-med-vaksine-mot-covid-19/