TietoEVRY ble tidligere i vår valgt som ny leverandør av IKT-driftstjenester til Bodø kommune.

Framtidsrettet

- Plattformen vil gi god støtte for framtidsrettet kommunal tjenesteproduksjon for innbyggerne i kommunen. I tillegg vil den være et godt verktøy for kommunens egne medarbeidere med høy grad av standardiserte tjenester, sier kommunedirektør Kjell Hugvik i Bodø kommune.

  • Avtalen har en varighet på tre år med mulighet for årlig forlengelse i ytterligere tre år.
  • Avtalen har en potensiell verdi på godt over 100 millioner kroner gitt at opsjonsårene benyttes.
  • Avtalen vil sikre en effektiv og framtidsrettet driftsplattform med høy grad av sikkerhet.

Svært fornøyd

Tietoevry er svært fornøyd med å bli valgt som partner for Bodø kommune.

- Bodø blir med dette en foregangskommune i transformasjonen til offentlig sky. Med vår kompetanse på innovasjon og fremtidsrettet teknologi ser vi fram til å levere en skalerbar og fleksibel plattform som støtter kommunens overgang til en skybasert arkitektur, sier Evi Seljevoll, leder for Tietoevry Connect Norge.

Evi Seljevoll, leder for Tietoevry Connect Norge. Foto: Tietoevry

Tre leverte tilbud

Bodø kommune kunngjorde konkurransen 14. juli 2021.

Det var tre leverandører som leverte tilbud innen fristen; Atea, Sopra Steria og Tietoevry.

Ingen av tilbudene ble avvist. TietoEVRY sitt tilbud hadde det beste forholdet mellom pris og kvalitet og har blitt valgt ut fra tildelingskriteriene beskrevet i konkurransegrunnlaget.