Samtidig har Bodø kommune tatt initiativ til en samordning i Salten, og har i samarbeid med de andre Salten-kommunene bedt regjeringen om koordinerte tiltak for regionen. Det betyr at også Salten-kommunene får et høyt tiltaksnivå.  Dette ble gjort etter et møte mellom Salten-kommunene fredag ettermiddag, der også Statsforvalteren deltok.

Den nye tiltakene i forskriften for Bodø kommune tilsvarer i stor grad covid-19-forskriftens kapittel 5A – som omhandler et særlig høyt tiltaksnivå.

Begrunnelsen er at man ikke har greid å slå ned det pågående smitte-utbruddet av den sørafrikanske virusvarianten i Bodø.