Ordfører Ida Pinnerød (Ap), gruppeleder for Venstre i bystyret Ida G. Johnsen, rådmann Rolf Kåre Jensen og prosjektleder Arne Vinje i Bodø kommune møtte torsdag morgen statsråd Trine Skei Grande for å levere søknaden om 100 millioner kroner i statlig finansiering av Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024.

- Vi har hatt et veldig flott møte der vi fikk redegjøre for hovedtrekkene i søknaden, og det arbeidet som er gjort og som skal gjøres framover, sier Ida Pinnerød og fortsetter:  

- Jeg opplever at statsråden er oppriktig interessert og engasjert i dette viktige kulturarbeidet. Nå ser jeg fram til behandlingen i departementet og jeg opplever absolutt dialogen som positiv.

Søknaden er overlevert på vegne av Bodø kommune og Nordland fylkeskommune som eiere av prosjektet Bodø2024 – som nå er etablert som et interkommunalt selskap (IKS).

Tredelt finansiering
Bodø ble den 25. september 2019 utpekt som Europeisk kulturhovedstad 2024, av juryen i EU-kommisjonen.

I hovedsøknaden til EU er finansieringen av Bodø2024 basert på en tredelt finansiering på til sammen 300 millioner kroner – fordelt mellom Bodø kommune og Nordland fylkeskommune med 50 millioner hver, 100 millioner fra kommersielle aktører og 100 millioner i statlig finansiering.

Bodø kommune og Nordland fylkeskommunes finansiering er vedtatt av henholdsvis bystyret og fylkestinget, og langt på vei er også den kommersielle delen av finansieringen på plass.

Nå er også søknaden om den siste tredelen av finansieringen, med til sammen 100 millioner kroner fra staten, levert.

- Søknaden som er levert til departementet er i hovedsak oppdatering av tekst og tabeller om finansieringsbiten av Bodø2024. I søknaden framkommer det at det lokale og regionale næringslivet er særdeles positive til prosjektet og ønsker å være bidragsytere til gjennomføringen av Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024, sier Bodø kommunes prosjektleder for Bodø2024, kultursjef Arne Vinje.

Arcticulation
Hovedsøknaden til Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024 har tittelen «Arcticulation», og Bodø blir den første europeiske kulturhovedstaden nord for polarsirkelen.

De viktigste satsingsområdene, og som danner grunnlaget for det videre arbeidet for Bodø2024, er barn og ungdom, samarbeid og kapasitetsbygging, publikumsutvikling, by- og samfunnsutvikling, samt ytringsfrihet.

EUs ekspertpanel, som utnevnte Bodø til Europeisk kulturhovedstad, presiserer at utnevnelsen er en stor mulighet for hele Norge.