Entreprenøren har stått på for å få ferdig krysset mellom Sjøgata og Sandgata. Nå blir det igjen mulig å kjøre fra Tollbugata og sentrumsterminalen til Sandgata.

– Det har vært en prioritet for oss å gjøre arbeidet i krysset ferdig til i dag, sier prosjektleder i Veinor, Robin Edvardsen.

Han henviser til at krysset er en viktig gjennomfartsåre i sentrum, mens Sjøgata ellers er stengt mellom Hålogalandsgata og Professor Schyttes gate.

Fortsatt busstopp i Dronningens gate

Da krysset ble stengt i slutten av april ble busstoppet i sentrumsterminalen flyttet til midlertidige holdeplasser i Dronningens gate.

– Langdistansebussene fortsetter å bruke de midlertidige holdeplassene i Dronningens gate.

Det sier prosjektleder for Bypakke Bodø i Bodø kommune, Truls Eirik Moan.

– Selv om krysset nå åpner, må vi tenke langsiktig og sørge for at slike endringer kan stå seg over tid.

Fremover er det nemlig planlagt flere prosjekter i området som gjør det nødvendig å holde fast ved de midlertidige holdeplassene i Dronningens gate. Det vil si at rute 100, 200, 300 og 400 fortsetter å bruke stoppene i Dronningens gate i stedet for sentrumsterminalen.

– Om cirka to uker kommer vi med nye oppdateringer om stenging og kjøremønster, sier Moan.