Circulus går ut på bærekraftig rensing og gjenbruk av betong, og er et lokalt forankret prosjekt, med lokale bedriftspartnere og forskningspartnere fra regionen. 

I april 2019 fikk Circulus-prosjektet innvilget 15 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet. 

Tirsdag 15. oktober var det klart for oppstartsmøte for prosjektet på Scandic Havet i Bodø.  

Bodø kommune er med sitt Ny by – ny flyplass-prosjekt partner i Circulus og som igjen er tett knyttet til de ambisiøse miljømålene i Ny by – ny flyplass. 

Prosjektet har som mål å gjenvinne 70 prosent av betongmassene i området.

Det skal jobbes blant annet med resurseffektiv kartlegging, optimalisere rivningsmetoder, gjenbruk og gjenvinning av materialene og konstruksjonene.