Torsdag åpnes alle gang- og sykkelveiene fra Bodøtunnelen mot Sentrum. Dette gjelder gang- og sykkelveien langs riksvei 80, langs Bodøelv, samt mindre gang- og sykkelveier som binder gang- og sykkelveinettet sammen.

 - Det er flott at vi endelig kan åpne gang- og sykkelveiene her. Det er virkelig blitt et fint anlegg og som vi gleder oss til å ta bruk, sier ordfører Ida Pinnerød som også er leder for styringsgruppa til Bypakke Bodø.

Stengt i flere år
Prosjektleder for Bypakke Bodø, Arild Hegreberg, i Statens vegvesen er også svært godt fornøyd.

- Dette er gang- og sykkelveier som har vært stengt i flere år, og som vi endelig kan åpne, sier Hegreberg og påpeker at dette nok har vært et savn for mange.

- Denne gang- og sykkelveien som vi nå står på er helt klart den raskeste forbindelsen til byen for veldig mange, som tidligere har måttet sykle betydelige omveier, sier Hegreberg.

Både ordføreren og prosjektlederen testet de nye, elektriske bysyklene i Bodø, for anledningen.

LES OGSÅ: Nå er bysyklene klar til bruk

Sikkerhet
De nye gang- og sykkelveiene er til sammen 4,5 meter brede, der sykkelveien utgjør tre meter og halvannen meter til fotgjengere, opplyser prosjektlederen.

- Det er også mye lenger avstand fra riksveien, enn det har vært tidligere. Den gamle tremeteren føltes veldig tett på, nå er det nesten det tredobbelte og det utgjør en stor forskjell, sier Hegreberg.

Men både prosjektlederen og ordføreren påpeker at folk må vise hensyn.

- Det er forskjeller på hvor fort folk vil sykle og det er mange andre brukere av gang- og sykkelveiene. Man har et viktig ansvar som syklist her. Det er et par passeringer og underganger der sikten ikke er like god som man hadde ønsket og det er viktig at man avpasser farten og viser hensyn til hverandre, sier Arild Hegreberg.

Et løft for Bodø
De nye gang- og sykkelveiene rundt Stormyra utgjør til sammen flere kilometer, og forbinder øst- og vestsiden av riksvei 80 i området her.

- Nå er vi enda et steg videre i realiseringen av Bypakke Bodø, og jeg håper og tror at mange vil ha glede av et slikt løft for Bodø, sier ordfører Ida Pinnerød.

Gang - og sykkelveier