Konsernsjef i Norwegian Geir Karlsen og adm. dir. i Widerøe Stein Nilsen sammen med Tore Jenssen (CAO) og Anne-Sissel Skånvik (CCPAO) fra Norwegian og direktør kommunikasjon og samfunnskontakt Silje Brandvoll i Widerøe på besøk på rådhuset i Bodø.

Her møtte de ordfører Ida Pinnerød, kommunedirektør Kjell Hugvik, samfunns- og næringsdirektør Daniel Bjarmann-Simonsen og prosjektleder grønn luftfart Petter Olsen Bertheussen i Bodø kommune, samt direktør Merete Nordheim i Bodø Næringsforum og adm. dir. Elnar Holmen i BRUS (Bodøregionens utviklingsselskap).

I møtet snakket partene om Norwegian og Widerøes utviklingsplaner i forbindelse med et mulig nytt eierskap, og om Widerøes viktige posisjon i Bodø og om hva et nytt eierskap vil kunne bety for å bedre flytilbudet i nord.