Karlsen er utdannet sykepleier og har lang fartstid i Bodø kommune.

Hun har i flere år jobbet som leder og i de siste 20 årene har hun jobbet som saksbehandler/teamleder ved tildelingskontoret.

Karlsen har også deltatt aktivt i etableringen av Virtuell helseavdeling (VHA) og Digital hjemme-oppfølging (DHO).

Fra høsten 2023 blir avdelingene virtuell helseavdeling og digital hjemme-oppfølging sammenslått under én virksomhet.

Navnet på den nye virksomheten blir «Digitale helsetjenester».

Områdeleder for hjemmetjenestene, Vidar Øyen, er svært fornøyd med å få Mona Kristin Karlsen med på laget, og ser fram til godt samarbeid med henne.

– Mona er svært dyktig, strukturert og har bred kunnskap om de helsetjenestene som Bodø kommune tilbyr, sier Vidar Øyen