Fredag 8. september var siste mulighet til å forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget. 

– Vi er svært godt fornøyde med tallet på forhåndsstemmer i år, sier Berit Skaug. Skaug er valgsansvarlig i Bodø kommune.

flest stemmer på rådhuset og city nord

Over en fjerdedel av stemmeberettigede i Bodø kommune har allerede forhåndsstemt.

– Mest av alt håper vi at dette er et signal om at flere kommer til å benytte stemmeretten slik at valgdeltakelsen totalt sett øker ved årets valg, fortsetter Skaug.

I over fire uker har bodøværinger hatt anledning til å forhåndsstemme på kommunens institusjoner. I tillegg har det vært mulig å forhåndsstemme på Bodø rådhus og på City Nord. Det er her majoriteten av stemmene er avgitt.

– Det er god grunn til å skryte av Bodø-folk og av valgmedarbeidere som har gjort sitt til at kampanjen vi har hatt, «Hele Bodø (be)stemmer», ser ut til å bli vellykket, sier Skaug.

Flere forhåndsstemmer på vei

I tillegg til forhåndsstemmene som er talt opp, ventes det at flere forhåndsstemmer kommer inn på mandag. Det gjelder stemmer fra bodøværinger som har avlagt stemme i andre kommuner for sent til at de kommer med i første opptelling av forhåndsstemmer.

– Disse stemmene får vi først telle tirsdag etter klokka 17, sier Skaug.

Hun anslår at det kan være snakk om mellom 500 og 1000 stemmer.

– Så er vi spente på om vi øker valgoppslutningen fra 2019 når det endelige valgoppgjøret er klart tirsdag kveld, sier Skaug.