- Menn i helse har virkelig vist seg å være en fantastisk satsning. Vi ser at flere og flere menn blir interessert i å jobbe innen helsesektoren, og vi får en mer mangfoldig arbeidsstyrke som kan møte pasientenes ulike behov. Dette har vært en stor suksess i Nordland og vi ser frem til å fortsette å utvide dette prosjektet i hele regionen, sier Camilla Baglo Holten, Fylkeskoordinator for Menn i helse Nordland,

 

Menn i helse er et unikt og komprimert utdanningsløp for arbeidssøkende menn mellom 25 og 55+ år.  Programmet er et samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, KS og Helsedirektoratet, og gir deltakerne tittelen "helserekrutt". Hittil har over 800 menn tatt fagbrevet som helsefagarbeider gjennom Menn i helse, og 9 av 10 har fått en relevant jobb innen helsesektoren. Dette er et resultat av Norges økende behov for utdannet helsepersonell og gode jobbmuligheter i sektoren.

20 nye rekrutter

Kull 2023 i Nordland består av 15 menn og 5 kvinner fra Vesterålen i nord til Helgeland i sør. Alle deltakerne mottok en gullbillett og navneskilt under arrangementet. Bodø kommune tar imot 13 helserekrutter og stiller med læreplasser. Praksisstedene som tar imot helserekrutter ble også hyllet under arrangementet.

Menn i helse er basert på verdiene modig, engasjert, nyskapende og et nasjonalt prosjekt. Regjeringen anser programmet som en av de mest vellykkede satsningene for å tiltrekke menn til omsorgssektoren, og det ble også nevnt i statsbudsjettet for 2023.

To damer står forren sen skjerm som det står menn i helse på

gylden mulighet

Deltakerne i Menn i helse vil veksle mellom å motta ytelser fra NAV og lønn fra kommunen under utdanningen. Dette viser et sterkt samarbeid mellom de involverte aktørene for å skape en bærekraftig og inkluderende arbeidsstyrke innen helsesektoren.

 

- Gullbilletten er ikke et frikort for helserekruttene men en gylden mulighet til å få seg ett nytt yrke, sier Holten