Følgende melding (epost) har onsdag gått ut til Bodø-idretten, i forbindelse med smittesituasjonen i Bodø: 


"Gruppeaktivitet innendørs for ungdom 13 år og eldre utsettes t.o.m. 14. februar.

Det er som kjent flere smittetilfeller de siste dagene knyttet til ungdomsmiljø i Bodø. Kriseledelsen i Bodø kommune har hatt flere møter de siste dagene, og har i dag kommet til følgende beslutning:

Idrettslagene bes utsette alt av innendørs treninger for lagidrett eller grupper for ungdom 13 år og eldre ut uka (t.o.m. søndag 14. februar). Individuelle idretter og utendørs aktivitet kan gjennomføres som vanlig for ungdom 13 år og eldre. Brukere under 13 år kan fremdeles ha innendørs aktivitet. 

Ny vurdering gjøres mot slutten av denne uka.

Bodø idrettsråd bes meddele dette til sine medlemmer. Anleggseierne orienteres av Bodø kommune ved kopi av denne e-posten, og bes orientere sine brukere."