– Når du møter én elev med stort skolefravær, har du møtt én. Det er svært mange og individuelle årsaker til at en elev er mye borte fra skolen, sa barnehage- og skolesjef i Bodø kommune, Tore Tverbakk, til barne- og familieminister Kjersti Toppe da hun besøkte Bodø kommune 5. februar 2024.  

Statsråden fikk en orientering om apparatet Bodø kommune har for å hjelpe elever som ikke klarer å gå på skolen. Stort skolefravær er en økende utfordring, og mange flere elever strever nå enn tidligere. Årsaker til dette skal vi komme tilbake til. 

Skolelosene 

Et viktig hjelpetilbud er skolelosene. De har som oppgave å hjelpe elever som har stort fravær. Målet er å bedre den unges skolesituasjon og hindre frafall fra videregående skole. Skolelosene arbeider direkte med hvert barn. 

– Metodikken som skolelosene benytter er kunnskapsbasert, hvor vi legger vekt på tett, individuell oppfølging og at den unge får medvirke og være med på å bestemme. Eleven skal løse sine utfordringer i ordinær aktivitet, sier skolelos Cathrine Albrigtsen. 

Siden 2017 har Bodø kommune hatt skoleloser. I begynnelsen hjalp skolelosene barn i barnevernet som står i fare for eller har avsluttet skolegangen. Fra 2022 er også elever med bekymringsfullt skolefravær, som ikke er i kontakt med barnevernet, inkludert. 

Har hjulpet 60 elever 

– Det er kjent at bare fire av ti med barnevernstiltak gjennomfører videregående skole, mot åtte av ti i den øvrige befolkningen. Over én av tre unge er verken i jobb eller utdanning sju år etter fullført ungdomsskole, sier Albrigtsen. 

75 unge har så langt fått oppfølging av skolelosene. 60 av dem står bedre rustet til neste steg på utdanningsstigen. 

Glad for resultatene 

Statsråd Kjersti Toppe mener skolelos er en veldig god ordning. 

– Det er urovekkende at barn faller utenfor skolen. Det handler ikke bare om det faglige utbyttet på skolen, men så mye mer. Derfor er jeg veldig glad for Bodø kommunes gode resultater med bruk av skolelos. Det virker som en utrolig fin ordning som hjelper barn og ungdom med å finne veien tilbake til skolen. Her tenker jeg at andre kommuner kan lære av det gode arbeidet Bodø kommune gjør, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe. 

Årsaker til skolefravær 

Når fagpersoner, om det er skoleloser, lærere eller andre i hjelpeapparatet, skal arbeide med elever, må de forstå utfordringene til den enkelte. Det er komplekse årsakssammenhenger. 

Individuelle faktorer 

 • Psykisk helse 
  • angst 
  • depresjon 
  • atferdsvansker 
 • fysisk helse 
 • forutsetninger for å lære 
 • søvn 
 • vennskap og sosial kompetanse 

Familierelaterte faktorer 

 • foreldres arbeidsfravær/-nærvær 
 • foreldres utdanningsnivå 
 • familiesituasjon, f.eks. skilsmisse 
 • omsorgsevne, f.eks. misbruk 

Skolerelaterte faktorer 

 • skolemiljø 
  • emosjonelt 
  • faglig 
  • sosialt 
  • etisk 
 • mobbing 
 • faglige utfordringer/tilpasset opplæring 
 • relasjoner
  • lærer-elev 
  • elev-elev 
 • klasseledelse 
 • inkludering/ekskludering 

personer i gruppeBarne- og familieminister Kjersti Toppe i midten, med representanter fra Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og barne- og familiedepartementet.