Det er ikke enkelt å formidle at vi har lave smittetall i Bodø, og samtidig si at dette ikke er tiden for å slakke på tiltakene. Fordi vi har lav smitte, er det vanskeligere å forholde seg til at det pågår en alvorlig pandemi ute i verden.

Vi har levd under en trussel lenge nå med strenge tiltak, men sammenlignet med andre hardt rammede steder i verden har vi ikke opplevd smitten på nært hold. Dette gjør at flere kan bli sløvere på tiltakene, og argumenterer med at det ikke er så farlig fordi vi ikke har smitte i Bodø.

Nå er vi i ferd med å åpne samfunnet gradvis og dersom vi slakker på forebyggingen, vil konsekvensene kunne bli at vi må innføre strengere tiltak igjen. Da må vi i verste fall leve med denne situasjonen over lenger tid.

Målet på om vi har lykkes med smittevern, er at det ikke vises. Så nå er det viktig at vi fortsetter med å:

 • Vaske hender grundig og lenge med såpe, og ofte hvis huden din tåler det.
 • Ha antibac’en i lomma når du er rundt omkring.
 • Hoste og nyse i albuekroken og papir.
 • Begrense håndhilsning, klemming og annen nærkontakt.
 • Holde deg hjemme om du er syk.
 • Lytte til fakta og ikke til frykt. Bruk pålitelige kilder som Bodø kommune, Folkehelseinstituttet, Helsenorge og Utdanningsdirektoratet.
 • Unngå offentlig transport hvis du kan. Hold avstand til andre passasjerer dersom du må benytte kollektivtransport.
 • Ta vare på hverandre. Tenk over om det er noen som kunne trenge en ekstra telefonsamtale i denne perioden. Dette er tiden for ekstra omtanke i hverdagen.
 • Hold hodet kaldt og hjertet varmt, vær den rolige voksne som barn kan være trygg hos.
 • Begrense besøk av venner og familiemedlemmer utenfor husstanden. Dersom du får besøk, bør antall personer du har nærkontakt med begrenses. Dere bør også ha to meter avstand fra hverandre.
 • Begrense besøk til personer på sykehus, sykehjem, eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger med sårbare grupper til det nødvendige. Besøkende skal følge stedets besøks- og hygieneregler.
 • Ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i samme husstand.
 • Unngå steder hvor du lett kommer nær andre og unngå nærkontakt. Hold minst to meter avstand til andre mennesker.