Kjære alle sammen!

 

Endelig er vi her – og kan åpne denne folkehelseveien og porten til Keiservarden og Bodømarka, men også til utsikt og perspektiv over byen vår.

 

I dag kan vi åpne 1250 m ny vei og fortau med gatelys, og her er også nedfelt infrastruktur som vil være viktig for utviklinga av Turisthytteplatået.

Parkeringsplassen er statlig sikret for friluftslivsformål og ble kjøpt opp i 1996, med bakgrunn i at Rønvikfjellet er ett av de viktigste utfartsområdene for tur i Bodømarka, og ikke minst til Keiservarden.

 

Selve p-plassen har vært i dårlig stand i årevis, og har hatt en lite funksjonell utforming. Med oppgradering av veien fikk Bodø kommune også oppgradert p-plassen, noe som betyr mye for mange daglige brukere. Tellinger har vist omlag 200 000 passeringer (opp og ned) pr år, men det året veien har vært stengt har det vært en markant nedgang. Når vi i dag kan åpne en større opparbeid parkeringsplass med 26 sykkelplasser og 4 HC-plasser, så håper vi at det kan være et viktig bidrag for at flere får mulighet til å komme både hit og videre til Keiservarden, og jeg håper og tror at vi nå skal sette nye Keiservard-rekorder!

 

Det har vært en omfattende jobb med viktige sikringsarbeider, 6 murer av ulik lengde og vi har også tatt vare på bautaen fra 1929 da veien først ble anlagt, og flytta den opp til platået på fjellet.

Samtidig som dette arbeidet har pågått har veien til Hyttebakken vært åpen hele tida; og det er med andre ord et ganske krevende anleggsarbeid som nå er sluttført.

 

I dag retter vi en stor takk til entreprenøren Bertelsen og Garpestad og ikke minst til Jan Erik Thorbergsen som har vært prosjektleder fra Bodø kommune.

 

Men i dag har vi dobbelt glede – for vi åpner også den nye treningsparken her oppe på fjellet.

 

Det var Turgruppa Keiservarden som tok initiativ til å få etablert denne treningsparken, og de har vært viktige pådrivere og fortjener en skikkelig applaus for at vi endelig står her og kan markere at den er ferdigstilt og offisielt åpnet! 

 

Etter initiativet satte Bodø kommune med StiMuli av midler til delfinansiering av parken. Men, prosessen med reguleringsplan for området gjorde at arbeidet med treningsparken tok ganske lang tid.

 

I 2017 vedtok bystyret en satsing på etablering av treningsparker de kommende årene, inkludert denne. (De andre parkene som ble vedtatt var Mørkvedlia, Limyra, Maskinisten, Tverlandet og Rensåsen).

 

Selve grunnarbeidet og montering av treningsapparatene kunne endelig starte høsten 2019. Turgruppa bidro med dugnadsinnsats for å gjøre parken mulig å ta i bruk allerede fra nyttår 2020. Belysning, beplantning og benker har kommet på plass litt etter litt. Stengt vei gjorde at dette tok litt tid, men nå er alt ferdigstilt og vi håper at den vil brukes av mange!

 

Kulturkontoret v/idrett og friluftslivsseksjonen har hatt prosjektledelsen og stått for utformingen i samarbeid med landskapsarkitekter i Norconsult. 

 

Entreprenør Dag Lundbakk har stått for grunnarbeidet 

Utegym AB fra Sverige har levert og montert apparatene 

Elektro har stått for belysningen 

Teknisk avd./park har stått for beplantning 

Teknisk avd./veg og idrett har montert benker på steinblokker fra Bodømarka, levert av Øyvind Tilrem.

 

Vi har fått tilskudd fra Samfunnsløftet v/Sparebank1 Nord-Norge, kr 305 000, og fra Kreftforeningen, kr 100 000. 

I tillegg kommer statlige spillemidler til nærmiljøanlegg, ca kr 350 000.

 

Fra Samfunnsløftet har vi også fått en bålpanne i gave, som vi håper kan brukes til å kombinere tur og styrketrening med en bålrast. (Denne er plassert rett ved selve treningsparken, sammen med bordbenker).

 

Total kostnad for treningsparken - ca kr 1,5 mill. Omlag halvparten er altså eksterne tilskudd.

 Treningsparken er tenkt å være en arena for enkel styrketrening for alle, og en sosial møteplass. Den er særlig mynta på turgåere som benytter Rønvikfjellet og Keiserstien, men også en arena for skolene i Rønvik.

 

Universell utforming er vektlagt både i atkomst og at flere av apparatene kan brukes av alle, uansett funksjonsnedsettels

 

Kjære dere. Å åpne noe – og å klippe snor – det markerer et veiskille.

Vi markerer i dag slutten på den jobben som er gjort; og takker alle som har bidratt.

 

Men mye viktigere er kanskje dette: Vi markerer begynnelsen på noe annet. Jeg håper at vi, med det arbeidet som er gjort her – har lagt grunnlaget for å skape masse folkehelse, store og små opplevelser og ikke minst kan gi mennesker perspektiv og frisk luft; uansett hva slags utgangspunkt de har.

 

Og dere: Dette ER verdens fineste midnattssolsted. Måtte mange få ta del i akkurat det!


 

Bodø kommune v/ Prosjektleder Jan Erik Thorbergsen

Kjell Inge Berge hos berthelsen og Garpestad

Sparebank1 v/ banksjef Kristian Haubakk

Turgruppa Keiservarden v/ Bjørn Heitmann

Kreftforeningen v Gry Ekeberg Bodin