Lengre svartid på telefon

På grunn av redusert bemanning i servicetorget vil det være noe lengre svartid på sentralbordet i dag.