Ekspertgruppen om barn i fattige familier la i dag, tirsdag, fram sin utredning for regjeringen.

– Dette har vært et veldig spennende og ikke minst viktig arbeid å være med på. Dersom forslagene i rapporten bidrar til å redusere forskjellene i Norge, vil det være veldig bra, sier Hugvik.Bildet viser Kjell Hugvik foran en skjerm som viser deler forsiden på rapporten.

Han var til stede i Oslo da ekspertgruppens leder, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, Mari Rege, la fram rapporten for barne- og familieministeren, tirsdag morgen.

– Ekspertgruppens forslag om å øke barnetrygden betydelig samtidig som den blir skattlagt, vil føre til en omfordeling som gir barnefamilier med lav inntekt en solid økning i inntekt, sier Kjell Hugvik.

I rapporten gir ekspertgruppen anbefalinger for å styrke oppvekstsvilkårene for barn i fattige familier og forebygge at fattigdom går i arv.

– Barn skal ikke måtte oppleve å vokse opp i fattigdom i Norge. Å redusere forskjellene og forebygge fattigdom er et prioritert område for regjeringen. Det er viktig både for barna og familiene, og for samfunnet, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), i en pressemelding fra regjeringen fredag.

Det blir i dag gjort mye for å motvirke fattigdom blant barnefamilier og dempe de negative konsekvensene av å vokse opp i en fattig familie. Andelen barn i familier med vedvarende lav inntekt i Norge er liten i internasjonal sammenheng, men utviklingen har lenge gått i feil retning.

– Selv om vi har styrket tjenestetilbudet for barn og unge, må vi ta på alvor at andelen barn i familier med vedvarende lav inntekt har økt. Derfor ble ekspertgruppen om barn i fattige familier oppnevnt av regjeringen Støre i august 2022, sier Toppe.

– Vi må prioritere innsatsen som virker best. Jeg ser frem til å sette meg grundig inn i vurderingene og anbefalingene til ekspertgruppen, og vil takke for deres bidrag til et veldig viktig tema, sier Kjersti Toppe.

Se ekspertgruppens mandat her.