Nordlandsnett etablerer ny 132kV strømforsyning fra Hopen til Tjønndalen. På grunn av behov for sprengings arbeider på skissert kart må vi stenge veien/turstien frem til august/september. Dette er nødvendig på grunn av sikkerheten til de som ferdes i området. Veien/turstien blir stengt på strategiske plasser innenfor skissert område, og vil flyttes noe ved behov.

Dette arbeidet har pågått siden sommeren 2019, etter plan skal anlegget ferdigstilles 2020.

For ytterligere informasjon se nettsidene www.nordlandsnett.no. Vi oppfordrer brukere av området om både tålmodighet og forståelse i byggetiden.