Her blir det montert nytt lekestativ med både sklie og klatremuligheter. I tillegg blir eksisterende huskestativ utstyrt med nytt fallunderlag.

Hittil i år har Bodø kommune oppgradert 5 lekeplasser, i 2022 ble 11 lekeplasser oppgradert og i 2021 ble 12 lekeplasser oppgradert,

Det er oppgradert lekeplasser mange plasser i Bodø: Nordsia, Rønvik, Sentrum, Grønnåsen, Hunstad, Mørkved og Tverlandet.

Hvert år foretar Byteknikk sertifisert lekeplasskontroll av 72 grendelekeplasser. Resultatet av disse kontrollene er grunnlag for prioriteringene våre når vi planlegger videre oppgraderinger.

Sikkerhet på lekeplassene er viktig, og de lekeplassene med potensielt farlige avvik får bestandig første prioritet.