Øvelsen Arctic REIHN (Radiation Exercise in the High North) arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) og finner sted i Bodø 9.-11. mai.  

Hensikten er å øve beredskapen for en atomulykke til sjøs i Nord-Norge.

Scenarioet 

Scenarioet det øves er konsekvensene av en eksplosjon på et atomdrevet passasjerskip.

Store rednings- og beredskapsressurser delta i øvelsen, og publikum må regne med å se flere utrykningskjøretøy og mer helikoptertrafikk å enn vanlig.

I havna etableres et stort mottak for «skadde».

Skipet, som er sentralt i øvelsen, vil ligge tett på land og det vil komme synlig røyk. Deler av scenarioet vil også øves på Sørvær og i Fauske kommune.

 Det blir evakuering og «dekontaminering» (rensing) med spesialutstyr for radioaktive hendelser.

Vil prege Bodø 

Øvelsen vil sette sitt preg på Bodø i dagene den pågår.

Det blir flere utrykningskjøretøy og mer helikoptertrafikk å se enn vanlig. I havna etableres et stort mottak for «skadde». Skipet, som er sentralt i øvelsen, vil ligge tett på land og det vil komme synlig røyk. Deler av scenarioet vil også øves på Sørvær og i Fauske kommune.