Hernes ble jevnet med jorda, til fordel for ny flyplass tidlig på 50-tallet.

Et område som har vært avstengt lenge, blir snart tilgjengelig igjen som en levende bydel for Bodøværinger.

Historikerne Steinar Aas og Wilhelm Karlsen fra Nord universitet, samt Terje Gudbrandson vil belyse ulike sider ved gamle Hernes, bygda som forsvant. Tar vi med oss noe av fortida inn i framtida?

Ved å bruke kunst og kulturhistorie skal nye Hernes bydel bygge sin identitet på kulturhistorien i byområdene fra gamle Hernes bydel. Før flybasen raskt ble etablert i 1952 hadde området en lang historie med gårdsdrift og matproduksjon, og et betydelig gårdssamfunn.

Prosjektet Flyfugl - kunst i stedsutvikling Hernes, skal bidra til å formidle den gamle byhistorien, og bære historiefortelling med inn i områdeplanleggingen.

Prosjektet er finansiert gjennom lokalsamfunnsordningen til KORO, kunst i offentlige rom.

Kulturelt innslag av Terje Nohr.

Arrangementet er gratis og åpent for alle! 

Historieforedrag 28.november kl.18 – 20
Stormen bibliotek, 2.etasje

Program: 

 Kl. 18:00-18:05          Velkommen og introduksjon av deltagerne, av Fredrik Grønning Lie, HIFO Bodø

Kl. 18:05-18:15           Planlegging av ny bydel Hernes, Kristoffer Seivåg, arealplanlegger, Bodø kommune

Kl. 18:15-18:45           Fra Hærnes før 1900, Terje Gudbrandson, forfatter Hernes gårds og slektshistorie

Kl. 18:50-19:20           Hernes blir ein del av byens omland, Steinar Aas, Nord universitet

Kl. 19:20-19:30           Pause  

Kl. 19:30-19:35           Han Prins, Terje Nohr 

Kl. 19:40-20:10           Byen, flyplassen og NATO, Wilhelm Karlsen, Nord universitet