Dialogmøtet arrangeres i bystyresalen, Bodø rådhus den 23. mai klokken 10:00 - 12:00.

Det er kommunedirektør Kjell Hugvik som nå inviterer eiendomsbransjen til dialogmøtet.

– Flyktningene trenger et trygt sted å bo, langt unna krig og uverdige forhold. Vi må sammen se på hvordan vi finne gode løsninger, til beste for de som har behov for boliger, sier Hugvik.

I 2022 bosatte Bodø kommune 350 flyktninger.

Alle er nå etablert i egnede boliger, og er aktive i introduksjonsprogram eller arbeidslivet.

– Grunnen til at vi lyktes så godt med bosettingen i 2022 har vært tilgjengelighet på privatinnleide boliger, etablering av midlertidige boliger og sirkulasjon i kommunal boligmasse, sier Lise Rånes, leder for boligtjenesten i Bodø kommune.

I 2023 har Bodø kommune sagt ja til å bosette totalt 280 flyktninger.

– Mangelen på boliger er nå en utfordring, og det er krevende for kommunen å lykkes alene, sier Lise Rånes.