Norsk luftfartsmuseum er det eneste nasjonale museum som er lokalisert i Bodø, og er blitt en nasjonal arena for forskning, utstilling, formidling og magasinering av nasjonal sivil og militær luftfartshistorie.

Nå kommer kommunen på banen for å bidra til fremtidsutsiktene for museet.

Viktig signal

I februar ble det vedtatt at Bodø kommune skal fortsette å være en aktiv medspiller og tilrettelegger for utvikling av Norsk luftfartsmuseum i fremtiden. Samarbeidet går blant annet ut på å se på om arealer sør for museet, samt området rundt Anlegg 96, på sikt kan bli en del Norsk Luftfartsmuseums fremtid.

- Bodø kommune skal være en solid vertskommune for luftfartsmuseet. Vi ønsker bidra til å finne gode langsiktige utviklingsløsninger, sier ordfører Odd Emil Ingebrigtsen.

Direktør for Norsk Luftfartsmuseum, Rolf Liland, er veldig fornøyd med signeringen, og et enstemmig vedtak i bystyret.

- Vi er glade for å ha kunne ha hatt et godt samarbeid med både politiske organer og forvaltningen i Bodø kommune gjennom de første 30 årene sammen, og vet at veldig mange i Bodø og Salten har et ekstra nært forhold til Norsk Luftfartsmuseum. Slik sett har vi også et ansvar for å både ivareta og å tilgjengeliggjøre landets luftfartshistorie gjennom utstillinger og formidling, og for å være interessante og relevante for barn, unge og voksne i nærområdene våre. Målet er at alle som bor eller besøker Bodø og Salten finner grunn til å være innom oss minst en gang i året, sier han.

Spennende fremtid

Styreleder Ingvild Myhre, resten av styret, og ordføreren møttes denne uken i flytårnet på museet, hvor partene sammen signerte samarbeidsavtalen.

- Det er signal til alle om at museet er og skal fortsette å være en viktig institusjon i Bodø. Ny By-prosjektet åpner opp nye områder hvor det kan være aktuelt for aktører som Norsk Luftfartsmuseum å se på. Jeg gleder meg til å se hva vi kan få til i fremtiden, sier Ingebrigtsen.

- Ny By byr på mange spennende utviklingsmuligheter for innbyggere og næring i Bodø, og vi ser også fremover for å se hvordan dette også kan løfte våre muligheter for historie- og kulturformidling i samarbeid med vertskapskommunen.