Meklingsløsningen innebærer at NSF omfattes av den samme Hovedtariffavtalen som gjelder for resten av kommunesektoren, med en samlet ramme på 1,7 prosent. I tillegg er partene enige om å jobbe videre med ulike tiltak for å bedre rekruttering av sykepleiere.

- Vi er glade og utrolig lettet over at vi unngår en sykepleierstreik i kommunesektoren. I den situasjonen Norge og norske kommuner står i og skal gjennom denne våren, trenger vi alle gode krefter, og ikke minst dyktige sykepleiere, sier arbeidslivsdirektør og forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø i en pressemelding fra KS torsdag. 

Dersom partene ikke hadde kommet  til enighet, hadde Sykepleierforbundet  varslet plassfratredelse for totalt 105 arbeidstakere i fem kommuner, 20 av dem i Bodø kommune, med virkning fra og med torsdag 7. januar.