- Dersom man reiser fra et område med mye smitte så skal man ha meget lav terskel for å teste seg, og være ekstra nøye med å etterleve smittevernreglene og ha begrenset sosial omgang, sier Hagen og fortsetter: 

- Vi vet at det for tiden er et stort utbrudd i Trondheim og med en ny variant av viruset, og vi vil spesielt understreke dette budskapet til personer som nå reiser fra Trondheim og til Bodø – for eksempel studenter.

Smittevernoverlegen påpeker at dersom man har selv de minste symptomer som kan være korona, så er det viktig å holde avstand inntil situasjonen er avklart.

- En avklaring får man ved å ta en koronatest og avvente prøvesvar, sier Kai Brynjar Hagen.