At ca. 20 000 publikummere trakk til Molobukta i Bodø ga oss alle en stor og uforglemmelig felles opplevelse. Samholdet og stoltheten av byen vår var vi mange som kjente på. 

Debatter med respekt 

Programmet på og rundt den flotte scenen er under debatt i pressen og på sosiale medier. Det tenker jeg er slik det skal være og både greit og ønskelig. Her er det gjort valg som står for regissørens og Bodø2024s kunstneriske prioriteringer. På dette punktet er det lov å være enig eller uenig, kunst skal skape engasjement og debatt.  

Det som ikke er akseptabelt er nedsettende ytringer om samer som kommer til uttrykk på sosiale medier og kommentarfelt. Ordfører er også kjent med at samer ble utsatt for hets. Dette er ikke greit, og det tar jeg sterk avstand fra.  

I Bodø skal vi ha respekt for hverandre, ytringsfrihet med takhøyde og romslighet, og vi er åpne for våre forskjellige måter å leve på. Bodø skal være raus og tolerant. Det er så enkelt og så vanskelig som å «vær mot andre som du vil at andre skal være mot deg.» 

Det er mitt oppriktige ønske at vi alle i tida fremover må si «stopp» når man hører, leser eller opplever hets – av alle typer. 

Anerkjenn skader som må repareres 

I Båddådjo – Buvvda – Bodø er det både samisk og norsk befolkning. At samisk løftes som en del av Bodø2024 er helt naturlig, og som sagt et kunstnerisk valg. Vårt område har lange tradisjoner for samisk bosetting, samisk kultur og samisk næringsvirksomhet. Historien viser også at det samiske og det norske har virket side om side i samfunnslivet. I fordragelighet. Det er mitt ønske at slik skal vi også ha det i tida og årene som kommer. Vårt lokalsamfunn skal være inkluderende for alle.  

Men det krever at vi anerkjenner fornorskningens skader på mange generasjoner av samer og samiske familier, og at vi søker å reparere og utvikle et felles samfunn for alle i årene som kommer. 

Odd Emil Ingebrigtsen,
ordfører