- Det er på grunn av den uoversiktlige smitte-situasjonen i Bodø og i påvente av test-resultater at vi finner det riktig å ha digital hjemmeundervisning for disse skolene, sier Elin Eidsvik, kommunaldirektør for oppvekst- og kulturavdelingen i Bodø kommune.

SFO ved de to aktuelle barneskolene vil holde stengt fredag og mandag.

Elever med særskilt behov vil få eget tilbud de to dagene dette gjelder.

- Elever og foresatte ved de aktuelle skolene vil få informasjon gjennom skolenes egne informasjonskanaler, sier Elin Eidsvik.

Det vil bli gjennomført smitte-vask i berørte lokaliteter.

Det er fra før rødt tiltaksnivå for smitte-vern for alle barne- og ungdomsskoler i Bodø.

Kriseledelsen i Bodø kommune skal mandag 22. mars ta en ny vurdering av situasjonen.