Prisen ble delt ut av ordfører Odd Emil Ingebrigtsen i forbindelse med bystyrets møte torsdag 16. mai.

Kystkultur

I begrunnelsen heter det blant annet at ekteparet Ulf Bjørnar Mikalsen og Ingvild Greve Alsos over mange år har vært utrettelige lokalpatrioter, som har påtatt seg verv og bidratt til et aktivt kulturmiljø på Kjerringøy.

Dette har blitt lagt merke til internasjonalt og de er kjente navn innen kystkultur og kulturarv, nasjonalt og internasjonalt.  

Ulf Mikalsen er mest kjent som båtbyggeren fra Kjerringøy, og hans mangeårige virke er knyttet til kystkultur, båtbygging og formidling av kunnskap om håndverkstradisjonene.

Ingvild Greve Alsos er kunstner, og har vært en pioner, en energisk drivkraft og kreativt oppkomme - ikke bare i lokalmiljøet, men også som ambassadør for hjemstedet, for Bodø by og for norsk kystkultur i særdeleshet - som egen person, men også i samspill med sin ektemann Ulf.

– Bodø kommune ønsker å takke for det omfattende bidraget deres for å gjøre kystkulturen bedre kjent, tatt vare på og formidlet, sa ordfører Odd Emil Ingebrigtsen under prisutdelingen.

– Helt uventet og stor stas

 Det var helt uventet da vi fikk telefonen fra ordføreren om at vi hadde vunnet Bodø kommunes kulturpris. Denne prisen henger ekstra høyt for oss, og det er utrolig hyggelig at kommunen og nærmiljøet setter pris på oss. Og så er det ekstra stas å få kulturprisen det året Bodø er Europeisk kulturhovedstad, sier ekteparet Ulf Bjørnar Mikalsen og Ingvild Greve Alsos etter prisutdelingen.

Om prisen

Bodø kommune har siden 1966 tildelt kulturprisen til en person, forening eller institusjon i Bodø som har gjort en ekstra stor innsats på kulturfeltet. 

Bodø har et rikt og aktivt kulturliv, og som har vært viktig for at vi nå skal være Europeisk kulturhovedstad i 2024. Det er veldig mange som har bidratt med å drive utviklinga av kulturlivet i Bodø kommune fremover. Uten de profesjonelle, og alle ildsjelene jobber frivillig med betydelig dugnadsinnsats i de mange frivillige lag og foreninger i Bodø, hadde byen vår blitt fattigere. Det er mange verdige ambassadører som gjør en uvurderlig innsats for å gjøre byen attraktiv og levende. 

Bodø kommune takker for alle forslag på gode kandidater til årets kulturpris!

Det var velferdsutvalget i Bodø kommune som enstemmig fattet vedtak i møte 24. april om at årets kulturpris tildeles Ulf Bjørnar Mikalsen og Ingvild Greve Alsos.