I Bodø kommune har Miljøtjenesten primæransvaret for å tilby tjenester til enkeltpersoner som har medfødte funksjonsnedsettelser eller har pådratt seg funksjonsnedsettelser tidligere i livet. Disse tjenestene er laget for å møte behovet for langsiktig støtte og koordinering. 

– Min jobb blir å sørge for at de ansatte både har det bra når de er på jobb, samtidig som jeg skal hjelpe til for at de skal kunne fortsette å levere en så god tjeneste som mulig, sier Wenche Klingen. 

Som områdeleder får hun ansvar for hele 400 ansatte som igjen jobber med over 500 brukere fordelt på 14 lokasjoner i Bodø kommune. 

– Miljøtjenesten består av en gjeng med svært omsorgsfulle mennesker. De er tett på brukere, og de leverer en høy standard til hver eneste person de møter, sier Klingen.  

– Solid erfaring  

Avdelingsdirektør i helse- og omsorgsavdelingen, Arne Myrland, er svært godt fornøyd med at Wenche har takket ja til denne viktige jobben i kommunen.   

– Miljøtjenesten har over flere år stått i omstilling samtidig som de har levert gode tjenester. Dette skal Wenche en stor del av æren for som leder der over mange år, sier Myrland og fortsetter:  

– Wenche har solid erfaring som leder og har lyktes med å håndtere krevende driftsrammer kombinert med en stor omsorg for sine ansatte. Jeg gleder meg til å få henne med i helse og omsorg sin ledergruppe. 

Siden januar 

På tross av at det var en tilfeldighet at hun havnet i Miljøtjenesten, så er Klingen ennå veldig glad at hun tok valget om å få jobbe med de som trenger hjelp i samfunnet. 

– Jeg har et stort hjerte for dem vi jobber med, og da går jeg ikke lei. Samtidig har jeg fått nye roller og utfordringer som jeg synes har vært givende. Nå får jeg være med på ledernivå og skape grunnlaget for en stabil og god tjeneste, rekruttere flere dyktige fagfolk, og sørge for at er driftet slik at det er best for alle, sier hun.   

Wenche Klingen startet som konstituert i stillingen i januar, og har allerede en god følelse på at hun kommer til å fortsette å trives nå som hun offisielt tar over jobben som områdeleder. 

– Nå er jeg mye tettere på det større bildet, og jeg er nærmere politikken og beslutningene. En av rollene er å være et bindeledd som skal synliggjøre behovet som Miljøtjenesten har slik at politikere kan se det, sier Wenche Klingen.