I en bolig i Bodø en torsdags morgen i januar er spesialsykepleier Malgorzata Wroblewska i full gang med å utføre det som er hennes spisskompetanse innen sykepleieryrket: sårstell.

– Dette er et komplisert sår som vi er nødt til å behandle over tid, forklarer Wroblewska.

Pasienten som sitter i stolen framfor henne, er tydelig fornøyd med behandlingen.

– Jeg ser alltid fram til at hun kommer og skal gi behandling. Såret kan være ganske smertefullt og det holder meg ofte våken om natta. Det er viktig med god behandling og jeg opplever at behandlingen også er smertelindrende, forteller pasienten.

24 pasienter

Ambulerende sårsykepleier Malgorzata Wroblewska har til sammen 24 pasienter som hun følger opp i hjemmetjenesten i Bodø kommune. Hun har pasienter i alle sonene i kommunen. Pasientgruppen hennes har én ting til felles; de har ett eller flere komplekse sår som er under behandling.

– De aller fleste sår kan gro, men det krever en strukturert, diagnostisk tilnærming og kunnskapsbasert behandling, sier Wroblewska og forklarer at sår ofte er et symptom på en underliggende, systemisk sykdom som for eksempel diabetes eller karsykdom.

– Jeg behandler alle typer sår: venøse, arterielle, diabetiske og trykksår. Behandlingene av de ulike sårene må vurderes jevnlig, og prosedyrene kan endres fra uke til uke. Jeg følger derfor pasientene tett, samtidig som jeg har kontakt med både fastlege og sykehus, sier Wroblewska og fortsetter:

– Og kanskje det aller viktigste er at jeg opplever stor tilfredshet og et godt samarbeid med pasientene og pårørende.

PilotprosjektTre personer som er fotografert foran trappa i folkeforum, Bodø rådhus.

Siden oktober 2023 har Bodø kommune hatt en egen dedikert ambulerende sårsykepleier i hjemmetjenesteområdet.

– Dette er et pilotprosjekt som i første omgang varer til april 2024, og som er finansiert gjennom søkbare kompetansemidler, men vi håper å gjøre stillingen permanent, sier områdeleder for hjemmetjenesten i Bodø kommune Vidar Øyen.

Det håper også kommuneoverlege Francis Odeh.

– Vi vet at behovet er der og det er en etterspurt ressurs.  Dette er et av de aller beste faglige prosjektene vi har kjørt innen helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune. Malgorzata har allerede levert gode resultater, og etterspørselen for hennes kompetanse kommer nå fra flere deler av avdelingen, sier Odeh.

Stor avlastning

Men foreløpig er det kun i hjemmetjenesten at både pasienter og kolleger kan nyte godt av Malgorzata Wroblewskas spesialkompetanse.ambulerende sårsykepleier i hjemmetjenesten behandler pasient, behandlingsutstyr,

– Vi startet aktivt i hjemmetjenesten da vi ser at behovet er størst der, men målet er at dette er en tjeneste som skal leveres på tvers av hele helse- og omsorgsavdelingen, sier Vidar Øyen og fortsetter:

– Satsingen med en ambulerende sårsykepleier har vært en stor avlastning for hjemmetjenesten, som er presset på kapasitet fra før, og ikke minst gir dette bedre opplevelser for brukerne som opplever raskere sårtilheling, mindre smerter og komplikasjoner og generelt bedre livskvalitet.

Kompetanseløft

Kommuneoverlege Francis Odeh påpeker at en av rollene til den ambulerende sårsykepleieren også er å spre kompetanse gjennom kurs og veiledning til sine kolleger.

– For Bodø kommune er det viktig å levere høy kvalitet i tjenestene og at vi ivaretar pasientsikkerheten, samt at ansatte i tjenestene opplever økt trygghet i arbeidshverdagen med økt kompetanse, sier Odeh.

En annen side av dette er det økonomiske.

– Et eksempel kan være kjøp av feil utsyr og som igjen betyr feil behandling. Og her kommer kompetansen hennes inn. Dette har vist resultater i form av økonomiske besparelser nærmest fra dag én, sier Vidar Øyen.

Unikt prosjekt på landsbasissykepleier i hjemmetjeneste behandler pasient.

Ifølge Malgorzata Wroblewska, Vidar Øyen og Francis Odeh er dette en unik satsing i kommune-Norge.

– Jeg kjenner denne delen av helse-Norge, godt og er med i Norsk interessefaggruppe for sårheling (NIFS), og jeg vet at dette er et unikt prosjekt på landsbasis. Jeg kjenner ikke til noen kommuner som har en egen dedikert sårsykepleier. Vårt prosjekt i Bodø kommune har allerede fått nasjonal oppmerksomhet, sier Malgorzata Wroblewska.

Hun sier videre at hun vet om andre kommuner der det er ambulerende sår-team, som er knyttet til sykehus, og som drar ut til kommunen der det er behov.

– Hvis vi ser til Danmark, så står dette med sårbehandling høyere, og der er det vanlig at kommunene har en sårsykepleier, men altså ikke i norske kommuner, sier Wroblewska.

– I Norge, og flere andre steder i verden, er dette med sårbehandling dessverre en noe neglisjert del av helsefaget, sier Francis Odeh og legger til:

– Vårt prosjekt og vår satsing på dette kan forhåpentligvis være en modell som andre kommuner kan se etter, og som igjen er et eksempel på at Bodø kommune viser vei, og det er vi selvsagt stolte av.

Helhetlig pasientsynPerson i sykepleieruniform fotografert oppe foran et vindu med utsikt over deler av Bodø sentrum.

Malgorzata Wroblewska sier hun trives svært godt i jobben i Bodø kommune, og at hun får jobbet med sitt spesialfelt innen helse.

– Men jeg tenker alltid helhetlig om hver enkelt pasient jeg møter. Jeg har hovedansvar for sårstell, men jeg har alltid et overblikk over pasientens behov. For eksempel tar jeg ansvar for å henvise pasienter til ergoterapeut. Jeg bidrar til en helhetlig behandling og kartlegging for pasientene, sier Malgorzata Wroblewska.