I tillegg vil alle elever ved ungdomsskolene fra Tverlandet til Løpsmark tilbys koronatest (hurtigtest) før skolestart.

Det har kriseledelsen i Bodø kommune konkludert med etter et møte denne uken.

Følger situasjonen tett
- Det er viktig for oss at både elever, ansatte og foresatte opplever det trygt å være på skoler og i barnehager. Vi vil derfor følge situasjonen tett slik vi har gjort gjennom hele pandemien, og iverksette ekstra tiltak når det er nødvendig, sier kommunedirektør Kjell Hugvik.

- Det er et mål for oss i Bodø kommune å ha så normale hverdager som mulig for barn og unge, noe som er særlig viktig etter så lang tid med pandemi, sier Hugvik.  

Lokal smittesituasjon
Konklusjonen i kriseledelsen er gjort med utgangspunkt i nasjonale føringer og en faglig vurdering basert på den lokale smittesituasjonen i Bodø før jul og gjennom jula.

- Grunnen til at vi ikke kan tilby tester til alle elever før skolestart, er at vi ikke har nok tester til å gjennomføre dette, sier helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune og fortsetter:

- Vi er nødt til å holde igjen for å ha tilgjengelige tester til prioriterte grupper, for eksempel personer som har symptomer på covid.

Det er ventet at kommunen får flere hurtigtester i uke 3.

Kommunedirektøren sier kommunen vil vurdere å øke testingen i skolen.

- Vi følger situasjonen nøye og vil vurdere å øke testingen i skolen når vi har flere tester tilgjengelig, sier Kjell Hugvik.  

Gult og rødt nivå
Alle grunnskoler og barnehager i Bodø starter opp etter nyttår på gult nivå, men det vil være aktuelt med digital undervisning i språkfag og valgfag for ungdomsskolene.

- En slik oppstart for de eldste elevene i grunnskolen vurderes som forsvarlig, både faglig og utfra det å ivareta gjennomføring på gult nivå i den praktiske skolehverdagen. Elevene får med denne modellen det aller meste av sin skolehverdag på skolen, sier Elin Eidsvik, avdelingsdirektør for oppvekst og kultur.

Videregående skoler og Bodø voksenopplæring er på rødt nivå.

- Vi ser at smitten i Bodø i hovedsak er blant voksne og vil derfor prioritere at ansatte får muligheten til å teste seg før oppstart av skole og barnehage, sier Stian Wik Rasmussen.

Når det gjelder testing av barn- og unge er det kun elever ved ungdomsskolene fra Løpsmark til Tverlandet som tilbys hurtigtest før skolestart.

- Blant barn og unge har vi sett at det er mest smitte på ungdomsskoletrinnet og at elevene her har størst kontaktflate, sier Rasmussen.

Han påpeker videre at elever i videregående skole har fått booster-dose med vaksine i desember og at de videregående skolene er på rødt nivå.

Avslutningsvis minner helselederen om viktigheten av at man tester seg og holder seg hjemme dersom man er blitt syk og har symptomer på covid.

- Det er de aller viktigste tiltakene for å forebygge smitte, sier Stian Wik Rasmussen.

Her er en samlet oversikt over tiltakene i Bodø kommune i forbindelse med oppstart av skole og barnehager etter nyttår:

• Grunnskoler og barnehager i Bodø starter opp etter nyttår på gult nivå.

• De videregående skolene og Bodø voksenopplæring er på rødt nivå.

• Alle ungdomsskoleelever på skolene fra Tverlandet til og med Løpsmark får tilbud om hurtigtest før skolestart. Elevene/foresatte får beskjed fra sin skole om hvor og når testene kan hentes.

• Ansatte ved skolene, SFO og alle barnehagene (private og kommunale) får tilbud om, og anbefales å ta hurtigtest før oppstart over nyttår.

• Ungdomsskolene starter på gult nivå, men enkelte skoler vil etter lokal vurdering måtte gjennomføre valgfag og språkfag (3,5 time/uka) digitalt.

• Alle idrettshaller i Bodø er åpne for trening etter gjeldende anbefalinger. Det er imidlertid begrensninger i hvor mange som kan trene i ulike aldersgrupper. For nærmere detaljer om gjeldende regelverk, - se kommunens hjemmeside.