Det er en utfordring over hele landet å rekruttere fastleger – og det er omtalt som en fastlegekrise.  

- Det har i mange år vært en utfordring knyttet til rekruttering av fastleger i små kommuner, og i de senere årene har også de større kommunene opplevd utfordringer knyttet til dette, sier helseleder Stian Wik Rasmussen ved Helsekontoret i Bodø kommune.

 I Bodø har fastlegene lange ventelister.

- Det er et kjempeproblem med for dårlig fastlegedekning, sier Rasmussen.

To nye stillinger
Men nå skal den negative trenden snus.

I april ble det lyst ut to nye fastlegestillinger i regi av Bodø kommune – en ved Tverlandet legesenter og en ved Fredensborgklinikken.

De nye fastlegestillingene er en del av pilotprosjektet ALIS-Nord, som ble satt i gang tidligere i år. 

- ALIS står for «allmennlege i spesialisering», og dette er stillinger som er bedre tilrettelagt for at nyutdannede leger skal kunne ta den lovpålagte videreutdanningen for spesialisering, mens man er i praksis, sier Rasmussen som også er leder av styringsgruppen for ALIS-Nord.

Ekstra ansvar
Et hovedmål med prosjektet er nettopp å sikre rekruttering og stabilitet i fastlegeordningen i nordnorske kommuner.

-  Bodø kommune er prosjekteier for ALIS-Nord og har dermed tatt et ekstra ansvar for et oppdrag som er iverksatt av nasjonale myndigheter, sier Stian Wik Rasmussen.

Ordfører Ida Pinnerød er svært godt fornøyd med at Bodø kommune tar sats for å snu den negative trenden.

- Fastlegene er avgjørende for et godt fungerende helsesystem. Når fastlegemangelen blir stor, er dette noe som går utover den enkelte. Det er derfor svært viktig med en god rekruttering av fastleger for å sikre en god og stabil fastlegeordning, sier Pinnerød og fortsetter:

- Når vi i tillegg kan gå foran og dra et stort prosjekt som ALIS-Nord, gjør det meg ekstra stolt som ordfører.

- Et viktig vendepunkt
Prosjektleder for ALIS-Nord, Svein Steinert, påpeker at Bodø kommune spiller en viktig rolle som eier av prosjektet.

- Bodø vil være en viktig foregangskommune for å utvikle prosjektet videre og dele av sine erfaringer. Dette er noe som vil komme alle kommunene i hele Nord-Norge til gode, sier Steinert.

Han omtaler situasjonen i Bodø, Harstad og flere andre større kommuner i Nord-Norge som en krise.  

- Vi har sett det særlig fra 2017 at de større kommunene har problemer med å rekruttere fastleger. Det å ikke kunne tilby kommunens innbyggere en fastlege er en krisesituasjon, som vi må komme ut av, sier Steinert.

Prosjektlederen sier videre at han både håper og tror at prosjektet ALIS-Nord kan være et viktig vendepunkt.

- Vi håper at dette kan være ett av virkemidlene for å snu den negative trenden som vi har sett de siste årene, og at det kan være med å skape en ny giv og tro på at det å bli fastlege er et spennende og viktig arbeid, sier Steinert.

Stor interesse
Prosjektlederen opplyser om en stor interesse for ALIS-Nord, og at kommuner i hele Nord-Norge har søkt om å være med i prosjektet.

- Vi har fått søknader fra Kirkenes i nord og Bindal i sør. Den store interessen for ALIS-Nord betyr at vi har gode muligheter til å videreutvikle fastlegeordningen i Nord-Norge, sier Svein Steinert.

SE OGSÅ: Les mer om ALIS-Nord på prosjektets nettsidealis-nord.no