Nordlandssykehuset og Bodø kommune har inngått en avtale om etablering av en samarbeidsgruppe som skal styrke samarbeidet mellom Psykisk helse og rusklinikken ved Nordlandssykehuset og Oppfølgingstjenesten i Bodø kommune.

Sømløst tjenestetilbud
- Dette skal styrke tilbudet til voksne pasienter med langvarige psykiske lidelser og som har behov for sammensatte og koordinerte tjenester fra både sykehus og kommune samtidig, sier klinikksjef ved Psykisk helse og rusklinikk Nordlandssykehuset, Hedda Soløy-Nilsen.

I samarbeidsgruppen skal ansatte ved Nordlandssykehuset og Bodø kommune kunne drøfte enkeltsaker der behovet for samarbeid er aller størst.

- Målet er å lage et mer sømløst tjenestetilbud for de av våre innbyggere som har de største behovene, sier Stein-Kjetil Moe, kommunepsykolog i Bodø kommune.

Helseinnovasjon i praksis 
Det spesielle med samarbeidsgruppen er at den er sammensatt kun av fagfolk fra både sykehuset og kommunen som alle har særlig kompetanse innen psykiske lidelser og tverrfaglige tjenester. 

Direktør Paul Martin Strand ved Nordlandssykehuset og rådmann Rolf Kåre Jensen i Bodø kommune, understreker begge at dette er et godt eksempel på helseinnovasjon i praksis. 

- Vi er stolte av å kunne gi våre pasienter og innbyggere et enda bedre tilbud fremover, sier Paul Martin Strand. 

- Vi viser her at vårt gode samarbeid gir konkrete resultater gjennom at flinke fagfolk når hverandre på tvers av organisering, sier Rolf Kåre Jensen.