Sorggruppene er et tilbud til de som har mistet noen av sine nærmeste i brå død.

Gruppene møtes hver 2. uke til to timers samlinger. 

Barne- og Ungdomsgruppene ledes av erfarne Helsesykepleiere fra Skolehelsetjenesten i Bodø kommune.

Voksengruppene er etablert i nært samarbeid med Leve Nordland og Menighetene i Bodø kommune.

Sorggrupper for voksne starter i oktober, med påmelding innen 16. oktober.

Sorggrupper for barn (6-12 år) starter i november, med påmelding innen 1. november.

Sorggrupper for ungdom (12-18) år starter i januar 2021, med påmelding innen 15. desember.

 

Nærmere informasjon og påmelding

For nærmere informasjon og påmelding, ta gjerne kontakt med daglig leder for Bodø Frivilligsentralen,  Knut S. Brinchmann.