Når hun tiltrer posisjonen vil hun få ansvar for rundt 34 årsverk. Barnevernstjenesten er underlagt avdeling for oppvekst og kultur.

- Vi er svært glade for at Lise Tymi har takket ja til den viktige stillingen som barnevernsleder i Bodø kommune, sier avdelingsdirektør i Oppvekst og kultur Elin Eidsvik.

- Lise har solid barnevernsfaglig bakgrunn, og vil sammen med staben i Bodø, samarbeidskommunene og resten av oppvekst og kulturavdelingen bidra med det særlig viktige arbeidet med utvikling av tjenestene i den daglige driften og utviklingen av barnevernet i Bodø. Vi ser fram til å få henne med i ledelsen i oppvekstavdelingen, sier hun videre.

Tymi kommer fra stilling i Oppvekst og velferdsavdelingen hos Statsforvalteren i Nordland, og har også tidligere jobbet i Bodøs barnevern.

- Jeg gleder meg til å starte opp, og ser veldig frem til å få jobbe med et så viktig arbeid som gjøres i barnevernet, sier Lise Tymi. Hun erkjenner også å være vel kjent med at det er en svært utfordrende stilling hun går inn i. 

Tymi vil tiltre hos Bodø kommune rundt mai.