Bodø kommune, Kløveråsen og Nasjonalforeningen for folkehelsen inviterer til et dagskurs for deg mellom 18 og 30 år, som har en mor eller en far med demenssykdom.

- Kunnskap og støtte 
- Å oppleve at mor eller far får en demenssykdom vil ofte innebære bekymringer i hverdagen og for framtiden. Målet med kurset er at du får kunnskap og støtte til hvordan en kan håndtere situasjonen, samt muligheten til å møte andre unge pårørende, sier Unni Borg i Hukommelsesteamet i Bodø kommune.

Tidspunktet for kurset er lørdag 2. november 2019 og holdes i Rehabiliteringstjenestens lokaler i Gamle riksvei 18, første etasje.

For spørsmål og påmelding:

Kontakt Cathrine Laastad eller Unni Borg, Hukommelsesteamet i Bodø kommune
Tlf.: 46933813/94830651      E-post:
hukommelsesteam@bodo.kommune.no

eller Bodil S. Olsen, Kløveråsen
Tlf.: 75 55 16 12                                E-post:
bol2@kloverasen.no

Påmelding innen: 12. oktober.

 

Program:
Kl. 10:00-10:45           «Hva er demens?» ved dr. Hilde Risvoll
Kl. 10:45-11:15           Pause med frukt og nøtter
Kl. 11:15-12:00           «En ung pårørende forteller»  ved
Victoria Frelsøy
Kl. 12:00-13:30           Tacolunsj
Kl. 13:30-15:30           Erfaringsutveksling
Kl. 15:30-16:00            Avslutning