Ved en eventuell atomhendelse med nedfall av radioaktivt jod, kan hendelsen spesielt for barn og unge under 18 år føre til kreft i skjoldbruskkjertelen.

Inntak av jodtablett (kaliumjodid) kan redusere kreftrisikoen ved at det blokkeres for opptak av radioaktivt jod. Tablettene har best virkning om de tas innen 4 timer etter eksponering.

Barnehager og skoler har tilgjengelige jodtabletter ved hendelser som skjer i åpningstiden. Foreldre bør også ha lager i eget hjem, dersom en hendelse skjer utenfor åpningstiden. Jod-tabletter for bruk ved atomhendelser fås kjøpt reseptfritt på apotek.

Det presiseres at barnet ikke får tilstrekkelig jod gjennom mineraltabletter ved en hendelse med radioaktivt nedfall. Foreldre/foresatte som trenger ytterlige informasjon kan kontakte helsestasjonen/skolehelsetjenesten.

Holdbarhet

Jodtablettene inneholder kaliumjodid, som er svært stabilt. Årlig testing av tablettene på Helsedirektorats lager, viser at kvaliteten på tablettene ikke er redusert selv om datostemplingen er overskredet. Dersom det viser seg at kvaliteten skulle bli dårligere, vil tablettene bli byttet ut.

Barnet skal ikke ha jodtablett dersom det har:

  • Allergi overfor kaliumjodid eller noen andre innholdsstof­fer i legemidlet (listet opp i pakningsvedlegget)

De med:

  • Betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt)
  • Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen
  • Dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom)

skal ta jodtabletter, men kontrollere stoffskiftet hos lege i ettertid. Mer informasjon om dette finnes på dsa.no.