Prisen ble delt ut mandag i forbindelse med kåringen av årets folkehelse-helter under Sunne kommuners nettverkssamling mandag og tirsdag denne uken.

Det skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding mandag.Gøran

- At arbeidet vi gjør blir verdsatt på en slik måte, er svært hyggelig. Det inspirerer til videre nytenking, sier en fornøyd folkehelse-helt Gøran Raade-Andersen.

- Arkitekter for det gode liv
Sunne kommuner skriver følgende om prisvinneren på sin offisielle facebookside, mandag kveld:

 «Årets innovatør er en kommune og et prosjekt som har varmet hjertene til alle oss som er opptatt av systematisk og helhetlig folkehelsearbeid. Faktisk er det et prosjekt som ikke utgir seg for å være folkehelsearbeid, og deri ligger prosjektets sanne kraft. For ved å bytte ut fagsjargong med et språk som alle forstår, har denne handlingsplanen knyttet sammen både fagfelt og sektorer i arbeidet for en triveligere by. Og det er jo dette folkehelsearbeidet i bunn og grunn handler om: Å være arkitekter for det gode liv.

- Menneskene i sentrum 
Det var Nordland fylkeskommune som hadde nominert Gøran Raade-Andersen og Bodø kommune til prisen. 

I begrunnelsen til nominasjonen heter det blant annet følgende:

- Gøran Raade-Andersen har vært innovativ og nytenkende på områder som har betydning for Bodøs befolkning, medvirkning, helse, trivsel og livskvalitet. Måten han har skapt dialog mellom det offentlige, frivilligheten og næringslivet, og har bidratt til den innovative handlingsplanen «Det gode liv i Bodø».

- Raade-Andersen setter menneskene i sentrum. Bodø kommune sin samfunnsutvikling bygger på å gi vennlige dytt til innbyggerne slik at de med små grep kan ta vare på byen sin, dem selv og hverandre, sier Kari-Hege Mortensen, seksjonsleder for folkehelse i Nordland fylkeskommune.

Ulike plattformer 
For folkehelsekoordinatoren i Bodø kommune handler det om hvordan lokalbefolkningen med smarte grep kan bedre klima- og miljøutfordringer, kostholdet, søvn og døgnrytme, fysisk aktivitet, men ikke minst hvordan folk har det i nærmiljøet sitt.

- Vi må nå bredt ut, derfor prioriterer vi folkehelsearbeid på ulike plattformer, arenaer og kampanjer. Vi bruker sosiale medier og arrangementer for å nå ut til mange, sier Gøran Raade-Andersen.

Det gode liv i Bodø

Månedlige kampanjer 
Og nettopp derfor kjører Bodø kommune med «Det gode liv i Bodø» månedlige kampanjer med ulike temaer

I 2019 har Raade-Andersen satt i gang bedre samarbeid mellom Bodø kommune og frivilligheten gjennom at kommunen abonnerer på den digitale plattformen «Dytt».

- På den måten vil vi få til et sømløst samarbeid mellom avdelinger internt, men også mot organisasjoner og lag- og foreninger, sier Gøran Raade-Andersen, folkehelsekoordinator i Bodø kommune.