Avtalen ble signert av Bodøs ordfører Odd-Emil Ingebrigtsen og generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Dette er en svært viktig signering i arbeidet med å gjøre Bodø til en mer demensvennlig by, sier folkehelsekoordinator Kristine Engan i Bodø kommune. 

Halvparten av kommunene

Åpenheten rundt og interessen for å hjelpe mennesker som lever med demens til å få et bedre liv, har økt i Norge siden demenskor-serien på NRK. 

Nå har over halvparten av kommunene i Norge undertegnet en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å bli mer demensvennlig. 

– Dette er avgjørende for at vi skal klare å møte veksten i antallet som får demens, sier Engan. 

Viktig milepæl

Siden 2013 har Nasjonalforeningen for folkehelsen jobbet sammen med norske kommuner om å lage mer demensvennlige lokalsamfunn. Gjennom avtaler forplikter kommunen seg til å tilby kurs om demens til mennesker som jobber i stillinger der de kan møte noen med demens. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen har jobbet lenge for å få med halve Norge på laget. Like før jul i år er det klart at det målet er nådd. Bare i år har 24 nye kommuner blitt med, og nå er også Bodø med, og en viktig milepæl nådd.

Fakta om et mer demensvennlig samfunn:

Det er en bred enighet om at vi alle skal bo lengst mulig hjemme, også de som har demens. For at dette skal fungere, må det flere brikker på plass utover de direkte helse- og omsorgstjenestene en har behov for og rett til når en blir syk. De som blir syke må få tilpassede og tilrettelagte aktiviteter.

I tillegg må de møtes med respekt og forståelse når de ferdes ulike steder i kommunen. Det viktigste er at befolkningen generelt og kommunal og privat servicenæring spesielt, har kjennskap til hvordan sykdommen utarter slik at de syke kan møtes med respekt, forståelse, få hjelp og beholde sin integritet.

Et demensvennlig samfunn handler om å inkludere personer med demens og deres pårørende. Et slikt samfunn gjør det enklere og tryggere for personer med demens å mestre hverdagslige aktiviteter.

Når en kommune undertegner en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å bli mer demensvennlig, er målet at de som rammes av demens skal oppleve en trygghet og glede, at de møtes med respekt og forståelse – og får hjelp når de trenger det. 

Opplæringen er rettet spesielt mot alle de som har en service-jobb og som kommer i kontakt med innbyggerne i kommunen. Dette kan være ansatte på kafeer, i kollektivtrafikken, drosjenæringen, på biblioteket, servicetorget, politiet, brannvesenet, legevakten, matbutikken, apoteket osv.