Stadig flere rammes av demens. Sykdommen berører den syke, dens familie, venner og omgivelser. Hvordan omgivelsene møter de som rammes har betydning for hvordan forløpet av sykdommen blir og hvordan livet kan leves. 

Det å få demens betyr ikke at en mister sin vurderings- og beslutningsevne umiddelbart. Det er viktig at  personer med demens gis anledning  til å medvirke i eget liv,  noe som utsagnet “La meg få holde hånden på rattet”, understreker.

Det er ulikt hva som gjør dagen god for den enkelte. Spørsmålet “hva er viktig for deg” kan hente fram hva som gir opplevelse av en verdig og meningsfylt hverdag.

Planen ble vedtatt i bystyret 27.10.2022 i sak PS 22/154