Begge sitter i næringskomiteen hvor Braathen er representant for Nordland, mens Vitanza har ansvar for helsenæringen. 

I Bodø fikk gjestene besøke LINKEN eHelselab, og høre erfaringer og innspill fra ledelsen i Inovacare, Bodø kommune, Nordlandssykehuset, DIPS og Easymeeting. Samtlige aktører er pådrivere for å bygge innovasjonskraft i helse- med utgangspunkt i miljøene i nord.

Det skriver Inovacare på sin nettside. 

Én innbygger- én journal, rett rundt neste sving?

Nordlandssykehuset og Bodø kommune har tydelige ambisjoner om å løse opp i flere av samhandlingsflokene som hele helse Norge sliter med i det daglige, med støtte fra Inovacare. Under mottoet «kor vanskelig kan det vær?», jobbes det stadig med utfordringene i Linken eHelselab, i samarbeid med EPJ-leverandøren DIPS og IKT-løsningene til Bodø kommune.

- Vi er så nær det nasjonale målet om en innbygger en journal nå, det er ikke langt unna, forteller sentersjef for klinisk støtte og dokumentasjon på Nordlandssykehuset, Lars Eirik Hansen entusiastisk til stortingsrepresentantene.

– Men vi trenger finansiering som understøtter denne typen samarbeid, legger han til.

Vi trenger bedre rammevilkår for innovasjon

Samhandlingsflokene løses ikke bare ved å få teknologiene til å «snakke sammen». Pasienten og helsepersonell som er brukere av løsningene må være tett på innovasjonsarbeidet slik at vi lykkes med den digitale transformasjonen i helse. Et av suksesskriteriene til Inovacare har vært at det er helsesektoren som inviterer inn næringslivet til samarbeid, og ikke bare motsatt. Vi tror på at helsesektoren skal tydeliggjøre behovene og sette premissene– så kan næringslivet lage løsningene i samarbeid med brukerne.  

- Nordlandssykehuset og Bodø kommune har invitert inn næringslivet til samarbeid gjennom LINKEN eHelselab, blant annet for å gi næringsaktørene større tilgang til klinikerbehovene. Dette er så langt vi kan se unikt i nasjonal sammenheng. Men det trengs bedre rammevilkår for denne typen innovasjonsarena for offentligprivat samarbeid dersom vi skal klare å holde trykket oppe over tid. Det må frigjøres ressurser i helsesektoren til denne type arbeid, sier Tove Julie Evjen, prosjektleder for Inovacare.

Viktige innspill til nytt veikart for helsenæringen

Stortingsrepresentantene meddelte at arbeidet som pågår i Bodø-regionen er i tråd med den ønskede utviklingen til regjeringen, og ga tilbakemelding om at innspillene våre skulle bringes videre til de ulike komiteene på Stortinget.

- Det er utrolig nyttig å få kjennskap til dette arbeidet, som jeg tror blir viktig med tanke på den demografiske utviklingen. Vi må tenke nytt og dette er et praktisk eksempel på hvordan det kan jobbes sammen for å møte felles utfordringer, sier Karianne Braathen.