Det var etter et tilsyn i mai 2023 at Tilsynet for universell utforming i IKT fant brudd på krav om universell utforming. Universell utforming betyr at IKT-løsninger skal lages slik at alle skal kunne bruke dem uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. 

Nå har leverandørene av appene Showbie og Aftenposten junior rettet påpekte feil. Dette er apper som benyttes av skoler i Bodø. Tilsynet for universell utforming i IKT avslutter derfor tilsynet, og Bodø kommune unngår å måtte stenge de to appene. Tilsynet hadde ilagt Bodø kommune dagbøter på 100.000 kroner hvis appene var i bruk uten at feil var rettet. 

– Bodø kommune har hele veien hatt god dialog med leverandørene og tilsynet. Det har vært arbeidet godt fra leverandørenes side for å innfri kravene til universell utforming som tilsynet påpekte. Tilsynet har også raskt testet de løsningene som leverandørene har presentert. Jeg er veldig glad for at skolene i Bodø fortsatt kan benytte disse IKT-løsningene, sier avdelingsdirektør for oppvekst og kultur i Bodø kommune, Elin Eidsvik.